Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę

Zapisy

BARDZO PROSIMY PIELGRZYMÓW, SZCZEGÓLNIE TYCH ZAMIESZKAŁYCH W KRAKOWIE I NAJBLIŻSZYCH OKOLICACH, O ZAPISYWANIE SIĘ NA PIELGRZYMKĘ W DNIACH 1 – 5 SIERPNIA 2015 r. PRZY KOLEGIACIE ŚW. ANNY. W TEN SPOSÓB ZMNIEJSZĄ SIĘ ZNACZNIE KOLEJKI DO ZAPISU PODCZAS POSTOJÓW NA…

Drodzy Pielgrzymi!

XXXIV Piesza Pielgrzymka Krakowska za nami. Ufamy, że ten czas pielgrzymowania do Maryi będzie wydawał obfite owoce w postaci wszelkiego dobra w Waszych sercach, sercach Waszych bliskich i w całym Waszym życiu! Dziękujemy za wspólną wędrówkę, za trud, za każdy…